انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران > مجله انجمن > سال سی ام،شماره 63و64 دوره دوم، شماره 3و4 سال 1387
     
ثبت نام ورود
چهار شنبه 15 اردیبهشت 1395
در این شماره می خوانید:
نقش ارزیابی قبل از عمل در کلینیک بیهوشی در کاهش میزان لغو شدن اعمال جراحی انتخابی در روز عمل
نویسنده: دکتر علیرضا ماهوری دکتر فرهاد حشمتی دکتر حیدر نوروزی‌نیا دکتر سویل سینا
تاریخ ارسال: 1388/4/31
نمایش جزئیات
بررسی اثر شوک درمانی الکتریکی روی فشار داخل چشم در بیماران افسرده
نویسنده: دکتر شهرام برجیان بروجنی دکتر مازیار محجوبی‌فرد
تاریخ ارسال: 1388/4/31
نمایش جزئیات
اثر بی‌دردی تزریق پری تونسیلار کتامین در مرحلة قبل از عمل بر کاهش درد پس از عمل جراحی تونسیلکتومی...
نویسنده: دکترمحمدرضا صفوی دکترعظیم هنرمند دکتر محمدعلی عطاری
تاریخ ارسال: 1388/4/31
نمایش جزئیات
مقایسه چهار روش پره اکسیژناسیون در بیهوشی اطفال
نویسنده: دکترعلیرضا ابراهیم سلطانی،دکترمیرصادق سیدی،دکترشهریاراربابی،دکترمهردادگودرزی،دکترپیل افکن،میترا ملکی
تاریخ ارسال: 1388/4/31
نمایش جزئیات
بررسی میزان تاثیر استفاده از استامینوفن رکتال در کاهش درد بعد از عمل کودکان
نویسنده: دکتر فرهاد حشمتی، دکتر حیدر نوروزی نیا، دکتر علیرضا ماهوری، دکتر میترا گرجی راد
تاریخ ارسال: 1388/4/30
نمایش جزئیات
بررسی تاثیر دو روش ساکشن تراشه با سیستم باز و فایبراپتیک در بیماران تحت تنفس مکانیکی بستری در بخش...
نویسنده: دکتر خسرو فرهادی،دکتر جواد امینی سامان، دکتر محمود فخری، فرشته جلالوندی
تاریخ ارسال: 1388/4/30
نمایش جزئیات
بررسی عوامل همراه لا کاهش سطح هوشیاری در بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه مسمومان بیمارستان
نویسنده: دکتر حسین حسنیان مقدم، دکتر علی اصغر کلامی، دکتر نیلوفر یاقوتی
تاریخ ارسال: 1388/4/30
نمایش جزئیات
مقایسه حالت اسید و بار در خون شریانی و وریدی حین بیهوشی
نویسنده: دکتر تقی عابدینی،دکترعطا محمدپور،دکتر مریم جمشیدی،دکترشروین سنایی،دکتررامین برادران
تاریخ ارسال: 1388/4/30
نمایش جزئیات
خروجی به فایل XML
Powered by taJan System Co
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران