انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران > مجله انجمن
     
ثبت نام ورود
پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395
لیست مجلات منتشر شده
TextHtml

صاحب امتیاز

انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

عضو فدراسیون جهانی انجمن های آنستزی (WFSA)

مدیر مسئول

دکتر محمدمهدی قیامت

سردبیر

دکتر زاهد حسین خان

شورای سردبیری

دکتر مهوش آگاه، دکتر فاطمه حاجی محمدی، دکتر ولی اله حسنی، دکتر زاهد حسین خان، دکتر عوض حیدرپور، دکتر علی دباغ، دکتر محمدرضا درودیان، دکتر اسداله سعادت نیاکی، دکتر علیرضا سلیمی، دکتر مصطفی صادقی، دکتر محمدمهدی قیامت، دکتر علی موافق


راهنمای نویسندگان مقالات:

اهداف انتشار مقالات:

مجله آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، نشریه رسمی انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران است که ضمن برخورداری از رتبه علمی- پژوهشی، با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی متخصصان بیهوشی، ایجاد وسیله ارتباط و همکاری هرچه نزدیکتر متخصصان در داخل و خارج کشور، انتشار مقالات تحقیقی، مروری، گردآوری، معرفی بیمار، گزارش کنفرانس های علمی،اخبار انجمن بیهوشی و نامه های رسیده منتشر می شود. تمامی مقالات در شورای سردبیری مجله بررسی می شود و پذیرش آنها منوط به توجه نویسندگان به اهداف مزبور است.

شرایط پذیرش و چاپ مقالات:

1) مقالات بایدبر روی یک کاغذ و با حداقل یک سانتیمتر فاصله بین سطرها تایپ شوند.

2) در صفحه اول مقاله عنوان آن، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی و نیز نشانی دقیق پستی و شماره تماس یا نمابر نویسنده (نویسندگان) مقاله ذکر شود.

3) تمامی مقالات باید شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، گل واژگان، مقدمه، روش کار، نتیجه گیری، بحث و فهرست منابع باشند.

4) چکیده فارسی مقاله از 200 کلمه بیشتر نباشد. چکیده فارسی و انگلیسی باید بایکدیگر همخوانی داشته باشند و در چکیده فارسی نباید از کلمات اختصاری استفاده شود.

5) تعدا گل واژگان 5-3 کلمه باشد.

6) مقالات باید با رعایت اصول نگارش زبان فارسی نوشته شوند و عاری از اصطلاحات نامأنوس زبان های خارجی باشند، و ناحد امکان باید در متن مقالات به جای واژگان بیگانه از معادل فارسی آنها استفاده شود و درصورت عدم امکان توضیحات لازم به شکل زیرنویس ارائه گردد.

7) منابع و مأخذ باید به ترتیبی که در متن مقالات آمده اند کدگذاری شوند. درصورتی که در مراجع تعداد مولفان بیش از 3 نفر باشدفقط نام کامل 3 مولف نخست به صورت کامل نوشته شود و به جای اسم بقیه مؤلفان از اصطلاح et. Al استفاده گردد.

در زیر نمونه ای از رفرانس ژورنال و کتاب به ترتیب آمده است:

Comro, HJ., Long, TV., Sort, AJ. The lung clinical physiology and pulmonary function test. Chest. 1989; 65:20-22

Gyton, AC. Textbook of medical physiology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1996: 255-262.

8) منحنی ها و اشکال روی کاغذ جداگانه ترسیم شوند و داده های منحنی ها به طور جداگانه ذکر شوند.

9) مجله از درج مقالاتی که اصول مزبور در آنها رعایت نشده باشد و یا پیشتر در نشریات دیگر به چاپ رسیده باشند، خودداری خواهد ورزید.

10) ارسال 4 رونوشت کامل از تمامی صفحات مقالات ضروری است.

به نویسندگان مقالات تایید شده ده نسخه از مجله اهدا خواهد شد.


مشاوران سردبیری

دکتر رضاآخوند زاده، دکتر بهین آیین، دکتر محمدحسن اسماعیلی، دکتر هدایت اله الیاسی،دکتر علی امیر سوادکوهی ،دکتر فرناد ایمانی، دکتر رضا بهنیا، دکتر مسعود پریش، دکتر محمدرضا پیپل زاده، دکتر مرتضی جباری مقدم ، دکتر فرهاد حشمتی، دکتر امیر حسین دانش نژاد، دکتر سیندخت دهش، دکتر هاشم راد، دکتر سید سجاد رضوی، دکتر بهروز زمان، دکتر ساحره سعیدی، دکتر حسنعلی سلطانی، دکتر ناصر صفایی، دکتر فرهاد صفری، دکتر محمد عاشوری، دکتر محمدعلی عطاری، دکتر فرهاد علوی، دکتر ناصر فاتح، دکتر رسول فراست کیش، دکتر عبدالرسول فربد، دکتر بابک فروتن، دکتر هوشنگ فهیم، دکتر علیرضا کریم زاده حق، دکتر سیدمحمد کریمی، دکتر محمد مردانی، دکتر محمدجعفر منصوری، دکتر افلاطون مهرآیین، دکتر علیرضا میرخشتی ، دکتر نوذر نساجیان، دکتر محمدرضوان نوبهار، دکتر ودود نوروزی، دکتر مجتبی نیازی، دکتر حسن نیکخو، دکتر سیدعباس هاشمی


نشانی مکاتبات:

تهران، خیابان بهار شمالی، نبش خیابان مانی، پلاک 312، طبقه پنجم، واحد 10، تلفکس : 88834989، صندوق پستی 3595-15875

P.O.Box: 15875-3595, P.Code: 1574618392, Tehran, Iran

www.iranesthesia.org
E-mail:
info@iranesthesia.org

Powered by taJan System Co
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران