انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران > کنگره ها > کنگره های داخلی > کنگره بین المللی ICU > برنامه کنگره
     
ثبت نام ورود
سه شنبه 14 اردیبهشت 1395
برنامه تالار امام خمینی

برنامه تالار امام خمینی

زمان

2/8/86

3/8/86

4/8/86

8:00

افتتاحیه

پایش نارسایی تنفسی

دکتر بابک روتن

پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی

مجید مجیدپور

8:25

تازه های ALI.ARDS

دکتر مجید مختاری

دستورالعملهای نوین در Sepsis, Septic Shock

دکتر محمدمهدی قیامت

8:50

مراقبتهای ویژه در بیماران پیوند ریه

دکتر کتایون نجفی زاده

HCAP, HAP, VAP

دکتر محمدمهدی زحمتکش

9:15

Protocol Driven Weaning

Dr. Sajed Kaul

علل غیرریوی نارسایی تنفسی

دکتر شهرام ناصرنژاد

9:40

گاربردهای اکسیژن Hyperbaric

دکتر علیرضا سلیمی- دکتر محمدمهدی قیامت

اصول مراقبتهای ویژه در کودکان

دکتر سیدسجاد رضوی

10:05

پذیرایی

پذیرایی

پذیرایی

10:30

استفاده از منابع و دستورالعملهای پذیرش ICU

دکتر شهرام امینی

برگزاری

مجمع

عمومی

اداره درد در بیماران مراقبتهای ویژه

دکتر فرناد ایمانی

10:55

طب بحران و شوک تروماتیک

دکتر رضا صالحی

Sedation در مراقبتهای وژه

دکتر هدایت اله الیاسی

11:20

مراقبتهای ویژه سیستم اعصاب مرکزی

دکتر زاهد حسین خان

نقش محافظتی Hemogygenase-1/co در آسیب حاد ریه؟ نگاهی به آینده

دکتر حسنعلی سلطانی

11:45

تصویربرداری سیستم اعصاب مرکزی

دکتر جلال جلال شکوهی

عوارض دارویی و مسمومیت ها در ICU

دکتر مهسا معین السادات

12:10

AEP(Auditory Evoke Potential Monitoring)

Dr. John White

PDT(Percutaneous Dilatational Monitoring)

Dr. Hossein Naser Alrahma

12:35

نهار

نهار

نهار

14:0

سندرم های حاد کرونر

دکتر ایرج ناظری

کاربردهای LMW Starch در ICU

TG Ruthman

دیدگاههای قانونی-اخلاقی در طب مراقبتهای ویژه

دکتر سیدشهاب الدین صدر

14:25

شوک کاردیوژنیک و درمانهای پیشرفته حمایتی

دکتر رسول فراست کیش

سندرم کمپارتمنت شکمی

دکتر حسین فهیمی

مدیریت و برنامه ریزی در بخش مراقبتهای ویژه

دکتر حسینعلی سلطانی

14:50

پایش همودینامیک

دکتر عبداله پناهی پور

نارسایی کبدی و عوارض ریوی و کلیوی آن

دکتر سید موید علویان

معرفی کمیته GCCLS (کمیسیون مشترک انجمنهای تخصصی در حمایت از حیات قلبی)

15:15

مراقبتهای ویژه در بیماران جراحی قلب

دکتر مهران کوچک

تازه های احیاء قلبی- عروقی

دکتر حمید کمالی پور

ارتقای کیفیت و آموزش در طب مراقبتهای ویژه

دکتر مهوش آگاه

15:40

Crystalloids US Colloids

TG Ruthman

اثرات Hemodilution بر سیستم انعقادی

TG Ruthman

Electrical Health Record

دکتر عباس خسروی

16:00

پذیرایی

پذیرایی

پذیرایی

16:30

درمانهای جایگزینی کلیه

دکتر احمد نصیری

اختلالات هماتولوژیک انکولوژیک در ICU

دکتر محمدعلی عطاری

اختتامیه

16:55

اختلالات اسید و باز در مراقبتهای ویژه

دکتر رضا محقق دولت آبادی

Thromboprophylaxis in ICU

دکتر بابک شریف کاشانی

17:20

اختلالات الکترولیتی در مراقبتهای ویژه

دکتر زهرا تقی پور انوری

تشخیص Sepsis و هدایت درمان با آنتی بیوتیک با استفاده از شاخصهای التهاب

Dr. Michael Meisner

17:45

پیشگیری از آسیب کلیوی در ICU

دکتر محمدرضا گنجی

فوریتهای آندوکرین در ICU

دکتر فرزاد حدائق

18:10

برنامه تالار ابن سینا

برنامه تالار ابن سینا

زمان

2/8/86

3/8/86

4/8/86

8:00

افتتاحیه

اندازه گیری ضریب خنثی سازی

دکتر اتابک نجفی

مقایسه دقت آزمون لب

دکتر زاهد حسین خان

8:25

علل بستری طولانی مدت در بخش

دکتر علیرضا ماهوری

لوله گذاری داخل تراشه

دکتر رضا شریعت محرری

8:50

درمان نارسایی بطن راست

دکتر فریدون سبزی

انحراف غضروف تراشه به داخل

دکتر عطا محمودپور

9:15

بررسی تاثیر تهویه مکانیکی با فشار

دکتر محمد گلپرور

کاربرد داروی Dysport در بیماران Stroke

9:40

نقش اکوکاردیوگرافی TTE,TEE در ICU

دکتر محمد غفاری پور

تاثیر سه دروش تجویز AC

دکتر محمدرضا رفیعی

10:05

پذیرایی

پذیرایی

پذیرایی

10:30

شیوع و شکل مقاومت عوامل میکروبی

دکتر مجتبی رحیمی

برگزاری

مجمع

عمومی

بررسی اثرات التهابی تهویه

دکتر محمداسماعیل داوری

10:55

سیبل همودینامیک

دکتر فریدون جواهری

آخرین تغییرات دستورالعمل

دکتر سعید مالک

11:20

بررسی کفایت SIRS در پیش بینی

دکتر محمد گلپرور

احیای قلبی – ریوی

دکتر مهدی نچفی

11:45

مقایسه CPIS با APACHE

دکتر محمدرضا صفوی

سکته قلبی و موفقیت

پرفسور انوش برزیگر

12:10

مقایسه تغییرات تاثیر مجلات

دکتر حمیدرضا عباسی

اصول مراقبتهای ویژه

دکتر حسین اردهالی

12:35

نهار

نهار

نهار

14:00

اثرات ضددرد استامینوفن + متادون

دکتر ناصر فاتح

تاثیر BIS بر سطح سرمی کورتیزول

دکتر شهربانو شهبازی

ارزیابی تغییرات بوجود آمده در

دکتر اکبر بردبار

14:25

مقایسه اپیدورال سینه ای و بلوک بین دنده ای

دکتر حمزه حسین زاده

بررسی بیماران مبتلا به مرگ مغزی

دکتر پرویز کاشفی

اختلالات اسید و باز یک

دکتر حسین صادقی

14:50

رو های جدید و اختلالات قدیم

دکتر حسین آذرسینا

بررسی کارآیی TCD در بیماارن

دکتر کورش قره گزلی

بررسی علل نارسایی حاد کلیه

دکتر علی پیروی فر

15:15

درد در ICU

دکتر محمدرضا افهمی

بررسی نقش فصول سال بر شیوع

دکتر فرحزاد چنت مکان

بررسی اختلال عملکرد کلیه بعد از

دکتر ناصر همتی

15:40

سولفات منیزیم نگاهی از نو

دکتر رامین روحانی فر

روش نوین تصویربرداری در ICU

دکتر آرش دلجو

تاثیر تجویز مداوم دوپامین و

دکتر سعید سلیمانی

16:00

پذیرایی

پذیرایی

پذیرایی

16:30

نقش α2-agonist

دکتر علیرضا سلیمی

ارتباط جدول APACHE

دکتر مهرداد مسعودی فر

اختتامیه

16:55

تاثیر افزودن ویتامینهای

نسترن ایزدی

آیا CRP و BMI

عظیم هنرمند

17:20

بررسی فراوانی روشهای درمانی

دکتر غلامرضا محسنی

بررسی اثر تغذیه وریدی در جداسازی

دکتر حیدر درویشی

17:45

ارزش پیش بینی کننده

دکتر امیرعباس کیانفر

18:10

 

24,Oct2007

WEDNESDAY

25,Oct2007

THURSDAY

26Oct2007

FRIDAY

FRIDAY

8:00

Opening Ceremony

Respiratory monitoring

Dr. Babak Foroutan

Prevention & control of

Nosocomial infections

Dr. Majid Majidpour

8:25

ALI/ARDS , Updates

Dr .Majid Mokhtari

Recent guidelines for

Sepsis /septic shock

Dr. M. M. Ghiamat

8:50

Critical care for

Lung transplant

Dr. K. Najafizadeh

HCAP/HAP/VAP Updates

Dr. M. M. Zahmatkesh

9:15

Protocol driven

Weaning

Dr. Kaoul

Nonpulmonary causes of

Respiratory failure

Dr. Shahram Nasernejhad

9:40

Hyperbaric Oxygen

Therapy

Dr. Alireza Salimi

Pediatric critical care

Dr. Sajad Razavi

10:05

Break

10:30

Resource usage &

Admission guidelines

Dr. Shahram Amini

General Assembly

Pain control in

Critical care

Dr. Farnad Imani

10:55

Disaster medicine &

Traumatic shock

Dr .Reza Salehi

General Assembly

Sedation in

Critical care

Dr. Hedayatollah Elyasi

11:20

Neuro critical care

Dr.Zahed Hosseinkhan

Therapeutic role of “CO”

For ALI .

Dr. Hasanali Soltani

11:45

CNS Imaging in

Critical care

Dr.Jalal Jalalshokohi

Adverse drug reaction &

Toxicology in critical care

Dr. M. Moinosadat

12:10

AEP Monitoring

Percutaneous Dilatational

Tracheostomy

Dr. Hossein Al Rahma

12:35

Prayer

And

Lunch

14:00

Acute coronary

Syndromes

Dr. Iraj Nazeri

Metabolic assessment &

Nutritional support

Prof. Tom Ruttmann

Legal & Ethical aspects

Of critical care

Dr. Shahabodin Sadr

14:25

Cardiogenic shock &

Advanced hemodynamic support

Dr. Rasoul Farasat kish

Acute Abdominal Copmpartment

Syndrome

Dr. Fahimi

Organization & administration in ICU

Dr. Hasanali Soltani

14:50

Hemodynamic monitoring

Dr. Abdollah Panahipour

Hepatic Failure &

Critical complications

Dr. Moayed Alavian

Top evidence based

Geriatric care

Dr. Valiollah Hasani

15:15

Critical care for

Cardiac surgery

Dr. Mehran Kouchak

BLS , ACLS Updates

Dr. Hamid Kamalipour

Education in

“Critical care medicine”

Dr. M. Agah

15:40

Crystalloid vs Colloid

Pros& Cons

Prof. Tom Ruttmann

Iranian JCCLS Introduction

Dr. Haerizadeh

Electrical health record

Dr. Abbas Khosravi

16:05

Break

16:30

Acute renal failure &

Renal replacement therapy

Dr. Amirahmad Nasiri

Hematologic,Oncologic disorders

In critical care

Dr. Attari

Closing ceremony

16:55

Acid_Base imbalance in

Intensive care

Dr. Reza Mohaghegh

Thromboprophylaxis

In critical care

Dr. Babak Sharifkashani

17:20

Electrolyte imbalance in

Intensive care

Dr. Taghipour Anvari

Immune dysfunction

In critical care

Dr. Latifzadeh

17:45

Kidney protection in

Intensive care

Dr. Ganji

Endocrine disorders

In critical care

Dr. Hadaegh

18:10

Powered by taJan System Co
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران