انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران > صفحه اول
     
ثبت نام ورود
سه شنبه 5 خرداد 1394
  اطلاعیه
سمینار ماهانه آینده
آخرین شماره مجله انجمن
امکانات صفحه

صدای پای بهار به پشت دروازه های شهر رسیده و به زودی بهاری خرم و دلنشین و با طراوت فرا خواهد رسید

پیشاپیش میلاد طبیعت در جنب و جوش بهاران خجسته باد 

                         

انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران یکی از قدیمی ترین انجمن های علمی تخصصی فعال در ایران می باشد که به شماره 115/2-42/الف در وزارت کشور ثبت گردیده است. این انجمن یکی از اعضا رسمی فدراسیون جهانی انجمن های متخصصین بیهوشی و مراقبتهای ویژه می باشد. این انجمن با بیش از 2000 عضو در حیطه های مختلف علمی و صنفی رشته تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه یکی از گسترده ترین و فعالترین انجمنهای گروههای تخصصی پزشکی می باشد.
اعضا اصلی هیئت مدیره انجمن بر اساس اساسنامه انجمن مشتمل بر7 نفر و اعضا علی البدل 2 نفر می باشد . بر همین اساس بازرس اصلی انجمن یک نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد که در صورت لزوم بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه اعضا علی البدل به جای اعضا اصلی انجام وظیفه می نمایند. جلسات هیئت مدیره انجمن به طور منظم و به صورت ماهیانه و در صورت لزوم جلسات اضطراری تشکیل می گردد.

اخبار
  اخبار
نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمایش جزئیات
جایگزینی سووفلوران به جای هالوتان
باتوجه به اینکه حذف داروی بیهوشی هالوتان در دستور جلسه شش ماه نمایش جزئیات
هالوتان و جامعه بیهوشی کشور، موضع گیری سایر رشته های تخصصی
همانطور که مطلع هستید در کشورهای پیشرفته، از هالوتان در بیهوشی بالغین – مگر در موارد خاص با اندیکاسیون مشخص و اثبات شده – استفاده نمایش جزئیات
اخبار
Powered by taJan System Co
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران